Filtrovať podľa

Filters
Nakúpte plastove okná, dvere a príslušenstvo za skvelé ceny v eshope. Kliknite tu

Geoplus Levoča s.r.o.

Geodetické práce – Oslovujeme potenciálnych aj existujúcich zákazníkov ako zhotoviteľ geodetických a kartografických prác, ktoré svojou kvalitou a cenou zhotovenia vedú k spokojnosti zákazníka.

Ponuka služieb
Geometrický plán
– na zameranie novostavby
– na zameranie rozostavanej stavby
– na oddelenie (rozdelenie) pozemkov
– na zriadenie vecného bremena
– na vyňatie z PPF a odňatie z LPF
– na obnovenie právneho stavu

Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie stavebných objektov
– vytýčenie stavieb (rodinné domy)
– vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov

Polohopisný a výškopisný plán / Porealizačné zameranie inžinierskych sietí

Pre potreby našich klientov vyhotovujeme polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, na ktorom sa má začať výstavba rodinného domu, alebo rekonštrukcia rodinného domu, prípadne inej stavby. Toto geodetické zameranie slúži ako mapový podklad pre projekt stavby. Projektová dokumentácia sa predkladá k žiadosti o stavebné povolenie.

Pôsobí v meste : Levoča

Strešné centrum – Šuňavský, s.r.o.

Predaj a montáž strešných krytín, strešných fólii a strešných okien.

Pôsobí v meste : Levoča

UNIKOV, s.r.o., Levoča

Výroba a predaj oceľových dverí, zateplených, protipožiarnych presklených a plných dverí, schodísk. Lisovanie, obrábanie, delenie, vŕtanie, zváranie.

Pôsobí v meste : Levoča